Kirjoittanut mlhanninen | helmikuu 2, 2009

Luento 30.1.2009

ORJAT ROOMALAISESSA PERHEESSÄ
30.1.2009
Marja-Leena Hänninen
Orjuuden yleinen kehitys Roomassa
Orjia jo varhaisessa Roomassa, mutta vähäisessä määrin
Rooman kansalaisen velkaorjuus mahdollista 326 eaa. saakka
Valloitussodat 200–100-luvuilla eaa. mahdollistivat orjatalouden kasvun
Orjien määrä viisinkertaistui 225–42 eaa.
Suurtilat yleistyivät
Orjatalouden kukoistus päättyi 100-luvulla jaa.

Orjia sotavangeista ja valloitettujen alueiden asukkaista

Orjien saatavuus
Sodankäynti
Kaupankäynti; orjamarkkinat
Luonnollinen lisääntyminen
Löytölapset

Orjat maataloudessa
Käyttöä erityisesti suurtiloilla
Suurtiloilla tarkka hierarkia
Vilicus tilanhoitajaorja; vilica taloudenhoitaja
Peltotyöt
Paimenet

Orjat kaupunkitalouksissa
Työpajat, puodit
Varakkaissa talouksissa erikoistunutta henkilökuntaa isäntäväkeä palvelemassa
Keisariperheen orjat

Gladiaattorinkin yhteisö familia

Orjan asema
Ei henkilökohtaista vapautta
Ei oikeutta ruumiilliseen koskemattomuuteen
Ei lain tunnustamia sukulaisia tai perhesiteitä; ei oikeutta avioitua
Orjan vahingoittaminen omaisuusrikos
Orjalla perheessä kuitenkin oma rahasto, peculium
Vicarius: orjan omistama orja

Cato maior: De agri cultura
”Herrasmiesmaanviljelijän käsikirja (suom. Paavo Castrén)
”…isäntä myyköön vanhat työkalut, vanhat ja sairaat orjat ja kaiken muun hyödyttömän.”

Kapinoivatko orjat?
Orjakapinoita tasavallan ajan lopulla; Spartacus
Orjat keskenään hyvin erilaisessa asemassa
Yhteydenpidon vaikeus

Lahjakkaan orjan elämänkaari: Marcus Tullius Tiro
Syntyi Ciceroiden perheen orjana n. 103 eaa.
Ciceron henkilökohtainen sihteeri ja avustaja
Vapaus n. 53 eaa: jatkoi Ciceron palveluksessa
Kuoli n. 4 eaa.

Orjalapset perheessä
Orjan lapsi aina orja ja isäntänsä omaisuutta
Erotettiin usein heti äidistään ja kasvatettiin erillään tai myytiin
6-vuotiaasta tuottavaa työvoimaa
Hyväosainen orjalapsi: verna, alumnus, delicius

Mainokset
Kirjoittanut mlhanninen | tammikuu 28, 2009

Lapset roomalaisessa perheessä
Luento 28.1.2009
Marja-Leena Hänninen

Ehdotus kurssin suorittamiseksi (5 op)

Tenttiin perjantaina 27.2.2009 luennot + Roomalaista arkea ja juhlaa (s. 15–281)
Lisäksi kirjoitetaan referaatti (n. 5 sivua, riviväli 1,5) englanninkielisestä artikkelista, palautus sähköpostitse 6.3.2009 mennessä
Tulokset 13.3.2009 mennessä
Miksi lapsia?
Perivät perheen omaisuuden
Jatkavat perheenisän nimeä
Ylläpitävät perheenisän esi-isien kulttia
Huolehtivat vanhempien haudasta

Lasten hankkiminen
Perheissä harvoin paljon pieniä lapsia kerrallaan
Ehkäisykeinoja tunnettiin, samoin abortti
Synnytykset vaarallisia
n. 1/3 lapsista kuoli alle 1-vuotiaina

Vastasyntyneiden hylkääminen:
Taloudelliset syyt
Lapsen fyysinen heikkous tai epämuodostuneisuus
Lapsen aviottomuus
Huonot enteet, vaikea poliittinen tilanne
Lapsi voitiin jättää sellaiseen paikkaan, josta hänet löydettiin
Henkiinjäneet hylätyt lapset päätyivät usein orjiksi

Pikkulasten hoito
Äiti ja perheen naiset huolehtivat
Varakkaammissa perheissä imettäjä ja lastenhoitaja

Hemmottelua vai kasvatusta?
Esimerkkejä: Seneca, De ira 2,21,1–6; Fronto, Epistulae 1,12

Lasten koulutus

Pojan kasvatus
Kotiopettaja (paedagogus) tai alkeiskoulu (ludus litterarius) n. 7–11-vuotiaana
Grammaatikkokoulu 11–16-vuotiaana
Toga praetexta ja bulla
Reetori- ja filososofikoulu 15–16-vuotiaana
Ylimystön opintomatkat Kreikkaan
Koulutus käsityöammatteihin 6–14-vuotiaana
Lukutaidon yleisyydestä ei varmuutta

Tyttäret
Isän ja tyttären suhden usein vahva
Tytär valmistautui kotona avioliittoa ja äitiyttä varten
Tytär peri yhtä paljon kuin poika

Pietas
Kunnioittava suhde jumaliin
Perheenjäsenten sekä patronuksen ja klientin velvollisuudentunto ja kunnioitus toisiaan kohtaan
Perheenjäsenten välinen kiintymys
Alemman kuuliaisuus ylemmälleen
Lojaalius perheenjäsenten sekä patronuksen ja klientin kesken
Vahvemman huolenpito heikompaa kohtaan

Pius Aeneas

Exempla Pietatis

Kirjoittanut mlhanninen | tammikuu 26, 2009

Luento 23.1.2009

Roomalainen avioliitto
23.1.2009
Marja-Leena Hänninen
marja-leena.hanninen@helsinki.fi
marjaleenahanninen.wordpress.com

Kirjallisuutta
Susan Treggiari, Roman Marriage. Iusti coniuges from the Time of Cicero to the Time of Ulpian, Oxford 1991.
John K. Evans, War, Women and Children in Ancient Rome, London and New York 1991.
Suzanne Dixon, The Roman Family, Baltimore and London 1992.
Jane F. Gardner, Family and Familia in Roman Law and Life, Oxford 1998.

Roomalaisen avioliiton synty: tarina sabiinitarten ryöstöstä

Avioliiton solmiminen
Puoliso omista piireistä
Sulhanen noin 10 vuotta morsianta vanhempi
Kihlaus
Avioliittosopimus
Hääjuhla ei välttämätön

Avioliittosanastoa
Dos: myötäjäiset
Cum manu/ sine manu (manus, potestas)
Coemptio: morsiamen symbolinen osto
Usus

Hyveellinen vaimo
Castitas
Pudicitia
Domiseda
Lanifica
Tutela mulierum perpetua

”Laudatio Turiae”

Luennolla käsitellyt antiikin tekstit: Livius, Ab Urbe condita 1,9 – 10, 13 (Sabiinitarten ryöstö); Plinius, Epistulae 1,14 ja 7,5 sekä ns. Laudatio Turiae (suomennettuna mm. kokoelmassa Kaljuuden ylistys).

Kirjoittanut mlhanninen | tammikuu 23, 2009

Roomalaisen perheen vuosisadat
Patria potestas: roomalainen isänvalta

21.1.2009
Ehdotuksia kurssin suoritustavoiksi


Luentokulustelu (2 op)
Luentokuulustelu + ylimääräistä kirjallisuutta (esim. Roomalaista arkea ja juhlaa) 5 op
Luentokuulustelu + referaatti englanninkielisestä tutkimusartikkelista tai kirjasta (5 op)
Luentokuulustelu + essee sovitusta aiheesta (5 op)
Mahdollisuus sopia yksilöllisesti suoritustavasta

Kirjallisuutta
Suzanne Dixon, The Roman Family, Baltimore and London 1992.
Richard Saller, Patriarchy, Property and Death in the Roman Family, Cambridge 1994.
Jane F. Gardner, Family and Familia in Roman Law and Life, Oxford 1998.

Familia
Paterfamilias, Materfamilias

Perheenisän valtuudet

Avioliitot
Taloudellinen valta
Rankaisuvalta
Vitae necisque potestas

Isänvalta ja sotilaskuri
Esimerkki: Titus Manlius Torquatus
Livius (1,50): ”Ellei poika tottele isäänsä, hänen käy huonosti”

Isät ja tyttäret
Esimerkki varhaishistoriasta: Verginia (Livius, 3,44–48; Valerius Maximus 6,1,2)

Isä ja perheen lapsiluku
Paterfamilias viime kädessä päätti, mitkä perheeseen syntyneistä lapsista kasvatettiin

Emancipatio
Isä saattoi jo elinaikanaan vapauttaa lapsensa potetasistaan
Tytär voitiin naittaa siten, että potestas siirtyi tyttären puolisolle
Lapsi voitiin adoptoida toiseen perheeseen
Isä saattoi vapauttaa poikansa ”myymällä” tämän kolmeen kertaan

Keisarikauden lempeä isä?
Plinius (ep. 9,12): ”Ajattele, että hän on vielä lapsi ja että sinäkin olet ollut lapsi, ja toimi niin kuin isän kuuluu toimia. Muista, että olet ihminen ja ihmisen isä”

Isän velvollisuudet
Edusti perhettä kodin ulkopuolella
Puolusti perheen kunniaa ja koskemattomuutta tarvittaessa asein
Piti huolta valtansa alla elävien materiaalisista tarpeista ja taloudellista eduista
Johti kotikulttia
Huolehti lapsensa hyviin naimisiin

Paterfamilias odotti muilta perheenjäseniltä
Kuuliaisuutta
Lojaaliutta
Kiintymystä
Huolenpitoa vanhuudessa
Käyttäytymistä perheen aseman ja kunnian edellyttämällä tavalla

Kirjoittanut mlhanninen | tammikuu 18, 2009

Luento 1: Roomalaisen perheen vuosisadat

ROOMALAISEN PERHEEN VUOSISADAT

FT Marja-Leena Hänninen

14.1.–27.2.2009

ke ja pe klo 12–14

ls XIII

Yhteystiedot

Kotisivu: marjaleenahanninen.wordpress.com


Perhehistorian trendejä

 • 1800-luku: Engels, Bachhofen (matriarkaatti), roomalaisen oikeuden tutkijat (Mommsen)‏
 • 1800-luvun ja 1900-luvun alkupuolen antropologia; esim. Lewis Morgan
 • Les annales -koulukunta (esim. Paul Veyne, Philippe Ariès)‏
 • Kvantitatiiviset menetelmät: Lawrence Stone, The Cambridge Group for the History of Population and Social Structure
 • Uusimpia: mikrohistoria, historiallinen antropologia, mentaliteettien historia

Roomalaisen perheen moderni tutkimus

 • Suzanne Dixon
 • Beryl Rawson
 • Richard Saller
 • Jane Gardner
 • Elämänkaaritutkimus
 • Provinssien perheet
 • History from below
 • Uusi arkeologia
 • Gender studies, naishistorian vaikutus

Lähteet

 • Lait
 • Kirjallisuus
 • Piirtokirjoitukset (erityisesti hautapiirtokirjoitukset)‏
 • Papyrukset
 • Arkeologiset löydöt

Rooman historian ajanjaksot

Kuningaskausi 753–510 eaa.

Varhaistasavallan aika 509–390 eaa.

Keskitasavallan aika 390–133 eaa.

Myöhäistasavallan aika 133–30 eaa.

Varhainen keisarikausi (Prinsipaatti) 30 eaa.–284 jaa.

Myöhäinen keisarikausi (Dominaatti) 284–395 jaa.


Tämän luennon lähteet

 • Suzanne Dixon, The Roman Family , Baltimore and London 1992
 • Dale P. Martin, ”The Construction of the Ancient Family: Methodological Considerations”, Journal of Roman Studies 86 (1996) 40–60 in
 • Richard P. Saller, Patriarchy, Property and Death in the Roman Family , Cambridge 1994
 • Andrew Wallace-Hadrill, ”The Social Structure of the Roman House”, PBSR 56 (1988) 43–97

Familia – Gens


Paterfamilias, materfamilias


Domus, Maiores


Roomalainen nimikäytäntö

Marcus Tullius Cicero: praenomen, nomen, cognomen

Marcus Antonius M(arci) f(ilius) Claudia (scil. tribu)‏

Volusia Q(uinti) f(ilia) Cornelia; Aemilia Lepida

P(ublius) Furius P(ublii) l(ibertus); Marcus Caerellius Iazemis

Aurelia L(ucii) l(iberta) Philematium, Furia Gaiae liberta

Anteros, Alexander Aug(usti) ser(vus), Gnome


Perheen funktiot

 • Rooman valtion kannalta: tuottaa ja kouluttaa/kasvattaa seuraavan sukupolven
 • Suvun kannalta: säilyttää omaisuuden ja siirtää sen seuraavalle sukupolvelle, säilyttää suvun nimen ja huolehtii esi-isien kultista
 • Yksilön kannalta: tarjoaa fyysistä ja emotionaalista huolenpitoa ja turvaa, auttaa uralla ja avioliiton solmimisessa

Kerro, mitä ajattelet!

 • Millainen ennakkokuva sinulla on perheestä antiikin Roomassa?
 • Miksi tämä kurssi kiinnostaa sinua?
 • Miten haluat suorittaa tämän kurssin: luentokuulustelu, luentopäiväkirja, essee tms.?
Kirjoittanut mlhanninen | tammikuu 14, 2009

Sekaannus

Sekaannuksen vuoksi kurssini Roomalaisen perheen vuosisadat alkaa vasta perjantaina 16.1. kello 12 luentosalissa XIII.

Kirjoittanut mlhanninen | tammikuu 14, 2009

Roomalaisen perheen vuosisadat: kurssin alustava ohjelma

Roomalaisen perheen vuosisadat
Luentosarja Helsingin yliopistossa 14.1–27.2.2009
Marja-Leena Hänninen
Ke ja pe kello 12 – 14 ls XIII

Kurssin alustava ohjelma:

16.1. Johdanto kurssin teemoihin ja käsitteisiin.

21.1. Roomalainen avioliitto

23.1. Patria potestas; myytti arkaaisesta roomalaisesta perheestä

28.1. Lapset perheessä

30.1. Orjat perheessä

4.2. Perhe uskonnollisen yksikkönä

6.2. Suku- ja klienttiverkostot tasavallan ajan Roomassa

11.2. Ongelmia perheessä: riitaisia aviopareja, avioeroja, perintökiistoja, vanhemmat ja lapset vastakkain; perheväkivalta

13.2. Keisarikauden uusi väestöryhmä: vapautetut ja heidän perheensä

18.2. Epäviralliset perheet: orjat, sotilaat, konkubinaatit

20.2. Keisareiden perhepolitiikka

25.2. Kristinusko ja perhe

27.2. Tentti

Kirjoittanut mlhanninen | marraskuu 2, 2008

Roomalaisen perheen vuosisadat

Keväällä 2009 pidän Helsingin yliopistossa yleisen historian opetustarjontaan kuuluvan luentosarjan ”Roomalaisen perheen vuosisadat”. Luentosarja alkaa 14. tammikuuta 2009, luennot pidetään keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 14-16. Kurssi korvaa muiden laitosten tutkintovaatimusten kohtia sopimuksen mukaan. Ota yhteyttä suoraan omaan laitokseesi!

Tervetuloa seuraamaan luentosarjaa, jolla käsitellään roomalaisen perheen historiaa arkaaiselta ajalta myöhäisantiikkiin. Perhehistoriaa lähestytään kurssilla useista näkökulmista. Näitä ovat esimerkiksi:

 • perhearvot ja hyveet
 • perheen käsite
 • perheenjäsenten oikeudellinen asema vrt. traditiot ja sosiaaliset odotukset
 • perhe taloudellisena toimijana
 • perhe ja ihmisen elämänvaiheet
 • perhe ja uskonto

« Newer Posts

Kategoriat